Cây xương sông

☃️

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Xang sông, hoạt lộc thảo, rau húng ăn gỏi, … [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asterales (Cúc)

Họ (familia)

Asteraceae (Cúc)

Chi (genus)

Blumea

Loài (species)

B. lanceolaria

Danh pháp hai phần

Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce, Rep. Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles 4(Suppl. 2): 609 (1917). [2][3]