Thông tin chung

Tên gọi khác: Mảnh cộng, lá cầm, cây bìm bịp, ưu độn thảo, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau, Bot. Jahrb. Syst. 18(1-2): 63 (1893). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Ô rô (Acanthaceae).

Chi thực vật: Clinacanthus.

Kho khám phá