Cây xích đồng nam

🍪

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Mò đỏ, ngọc nữ đỏ, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Lamiaceae (Hoa môi)

Chi (genus)

Clerodendrum

Loài (species)

C. paniculatum

Danh pháp hai phần

Clerodendrum paniculatum L., Mant. Pl. 90 (1767). [2][3][Cần lảm rõ]