Thông tin chung

Tên gọi khác: Trâm nắp, lá vối, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Syzygium nervosum DC., Prodr. [A. P. de Candolle] 3: 260 (1828). [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Đào kim nương (Myrtaceae).

Chi thực vật: Syzygium.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Thân cây Cleistocalyx operculatus. Tác giả: Geographer. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 2, năm 2015 Nguồn: Wikipedia Commons.

水翁(水榕), 香港嘉道理農場. Tác giả: 阿橋 HQ. Ngày tạo: Ngày 26, tháng 7, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

高士威道, 維多利亞公園, 水翁. Tác giả: WU Hung Ting miucu. Ngày tạo: Ngày 25, tháng 9, năm 2017. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 601984-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000319069.