Thông tin chung

Tên gọi khác: Sung tai voi, ...

Tên tiếng Anh: Roxburgh fig, ... [1]

Danh pháp khoa học: Ficus auriculata Lour., Fl. Cochinch. 2: 666 (1790). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Dâu tằm (Moraceae).

Chi thực vật: Ficus.

Kho khám phá

Zalo

Zalo