Cây trầu không

Đón bình minh ...🌞

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Betel, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Piperales (Hồ tiêu)

Họ (familia)

Piperaceae (Hồ tiêu)

Chi (genus)

Piper

Loài (species)

P. betle

Danh pháp hai phần

Piper betle L., Sp. Pl. 1: 28 (1753). [2][3]