Cây trám giống

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Sapindales (Bồ hòn)

Họ (familia)

Burseraceae (Trám)

Chi (genus)

Canarium

Danh pháp của chi

Canarium L., Amoen. Acad., Linnaeus ed. 4: 121, 143 (1759)[1][2][3]