Cây thuốc dòi

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bọ mắm, … [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu.

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Rosales (Hoa hồng)

Họ (familia)

Urticaceae (Tầm ma)

Chi (genus)

Pouzolzia

Loài (species)

P. zeylanica

Danh pháp hai phần

Pouzolzia zeylanica (L.) Benn., Pl. Jav. Rar. (Bennett) 67 (1838). [2][3]