Cây thị

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Thái

จัน, จันอิน, จันโอ, จันขาว, จันลูกหอม, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Ericales (Âu thạch nam)

Họ (familia)

Ebenaceae (Thị)

Chi (genus)

Diospyros

Loài (species)

D. decandra

Danh pháp hai phần

Diospyros decandra Lour., Fl. Cochinch. 1: 227 (1790). [2][3]