Thông tin chung

Tên gọi khác: Quả thần kỳ, ... [1]

Tên tiếng Anh: Miracle fruit, miracle berry, miraculous berry, sweet berry, ... [1]

Danh pháp khoa học: Synsepalum dulcificum (Schumach. & Thonn.) Daniell, Pharm. J. Trans. 11: 446 (1852). [2][3]

Bộ thực vật: Âu thạch nam (Ericales).

Họ thực vật: Hồng xiêm (Sapotaceae).

Chi thực vật: Synsepalum.

Kho khám phá