Cây thạch anh

💟

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cây công đức, ...

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Thông tin không đầy đủ để tạo bảng