Cây sương sâm lông

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dây lá mối, sương sâm rừng, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Ranunculaless (Mao lương)

Họ (familia)

Menispermaceae (Tiết dê)

Chi (genus)

Cyclea

Loài (species)

C. barbata

Danh pháp hai phần

Cyclea barbata Miers, Contr. Bot. 3: 237 (1871). [2][3][Không chắc chắn]