Thông tin chung

Tên gọi khác: Vả tây, sung ngọt, sung trái, ... [1]

Tên tiếng Anh: Fig (fruit), ... [1]

Danh pháp khoa học: Ficus carica L., Sp. Pl. 2: 1059 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Dâu tằm (Moraceae).

Chi thực vật: Ficus.

Kho khám phá