Thông tin chung

Tên gọi khác: Gioi, roi hoa trắng, bòng bòng ở miền Bắc và miền Nam gọi là mận, ... [1]

Tên tiếng Anh: Wax apple, Java apple, Semarang rose-apple, wax jambu, ... [1]

Danh pháp khoa học: Syzygium samarangense (Blume) Merr. & L.M.Perry, J. Arnold Arbor. 19: 115 (1938). [2][3]

Giống cây trồng: Đang xác định.

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Đào kim nương (Myrtaceae).

Chi thực vật: Syzygium.

Kho khám phá