Cây rau sâm đất

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Sâm mùng tơi, sâm thảo, thổ nhân sâm, thổ Cao Ly sâm, ... [1]

Tên tiếng Anh

Fameflower, Jewels-of-Opar, pink baby's-breath, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Caryophyllales (Cẩm chướng)

Họ (familia)

Talinaceae (Sâm mùng tơi)

Chi (genus)

Talinum

Loài (species)

T. paniculatum

Danh pháp hai phần

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 219 (1791). [1][2][3]