Cây rau ngót Nhật

💦🔥

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Biến hoa sông Hằng, … [1]

Tên tiếng Anh

Chinese violet, coromandel, creeping foxglove, asystasia (Nam Phi), … [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Acanthaceae (Ô rô)

Chi (genus)

Asystasia (Biến hoa)

Loài (species)

A. gangetica

Danh pháp hai phần

Asystasia gangetica (L.) T.Anderson, Enum. Pl. Zeyl. [Thwaites] 235 (1860). [2][3]