Thông tin chung

Tên gọi khác: Lá cây khoai lang, ... [1]

Tên tiếng Anh: Leaves of sweet potato, ... [1]

Danh pháp khoa học: Ipomoea batatas (L.) Lam., Tabl. Encycl. tome 1, 2(2): 465 (1793). [2][3]

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Bìm bìm (Convolvulaceae).

Chi thực vật: Ipomoea.