Cây rau đậu bắp

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cà bắp, bắp còi, ở Gò Công gọi là Bắp Tây và gôm, ... [1]

Tên tiếng Anh

Okra, lady's fingers, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malvales (Cẩm quỳ)

Họ (familia)

Malvaceae (Cẩm quỳ)

Chi (genus)

Abelmoschus

Loài (species)

A. esculentus

Danh pháp hai phần

Abelmoschus esculentus (L.) Moench, Methodus (Moench) 617 (1794). [2][3]

Zalo

Zalo