Thông tin chung

Tên gọi khác: Rau tiêu, đơn kim, đơn buốt, cúc áo, quỷ châm thảo, thích châm thảo, tiểu quỷ châm, cương hoa thảo, ... [1]

Tên tiếng Anh: Pepper elder, shining bush plant, man to man, ... [1]

Danh pháp khoa học: Peperomia pellucida (L.) Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 1: 64 (1816). [2][3]

Bộ thực vật: Hồ tiêu (Piperales).

Họ thực vật: Hồ tiêu (Piperaceae).

Chi thực vật: Peperomia.

Kho khám phá