Thông tin chung

Tên gọi khác: Dây hương, hồng trục, dây bò khai, rau ngót leo, dã diến, rau nghiến, hạ hòa, khau hương, phắc hiển (Tày), long châu sói (Dao), ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Erythropalum scandens Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 15: 922 (1826). [2][3]

Bộ thực vật: Đàn hương (Santalales).

Họ thực vật: Dây hương (Erythropalaceae).

Chi thực vật: Erythropalum.

Kho khám phá

Zalo

Zalo