Cây ớt trái tim

Đây là quả ớt hả, trừi ưi🤣

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Ớt đèn lồng vàng, ớt kiểng nhiều màu, ớt biquinho, ...

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Thông tin không đầy đủ để tạo bảng