Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Bastard oleaster, soh-sang, ... [1]

Danh pháp khoa học: Elaeagnus latifolia L., Sp. Pl. 1: 121 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Nhót (Elaeagnaceae).

Chi thực vật: Elaeagnus.

Zalo

Zalo