Cây nhội

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Nhội tía, lội, bích hợp, quả cơm nguội, sô trang, loi tia, ko phum phak, thu phong, ô dương, trọng dương mộc, ... [1]

Tên tiếng Anh

Bishop wood, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malpighiales (Sơ ri)

Họ (familia)

Phyllanthaceae (Diệp hạ châu)

Chi (genus)

Bischofia

Loài (species)

B. javanica

Danh pháp hai phần

Bischofia javanica Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 17: 1168. [2][3]