Cây nho giống

Nắng lên ùi👒

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Grape, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Vitales (Nho)

Họ (familia)

Vitaceae (Nho)

Chi (genus)

Vitis

Danh pháp của chi

Vitis L., Sp. Pl. 1: 202 (1753). [2][3]