Cây nhàu

🐙

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Great morinda, Indian mulberry, noni, beach mulberry, vomit fruit, cheese fruit, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đờm)

Họ (familia)

Rubiaceae (Thiến thảo)

Chi (genus)

Morinda

Loài (species)

M. citrifolia

Danh pháp hai phần

Morinda citrifolia L., Sp. Pl. 1: 176 (1753). [2][3]

Zalo

Zalo