Cây náng hoa trắng

Thoai lo làm ik còn đc nghỉ sớm kìa🍥

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Lá náng, đại tướng quân, chuối nước, tỏi voi, ... [1]

Tên tiếng Anh

Poison bulb, giant crinum lily, grand crinum lily, spider lily, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asparagales (Măng tây)

Họ (familia)

Amaryllidaceae (Loa kèn đỏ)

Phân họ (Subfamilia)

Amaryllidoideae

Chi (genus)

Crinum

Loài (species)

C. asiaticum

Danh pháp hai phần

Crinum asiaticum L., Sp. Pl. 1: 292 (1753). [2][3]