Thông tin chung

Tên gọi khác: Mãng cầu, mãng cầu ta, sa lê, phan lệ chi, ... [1]

Tên tiếng Anh: Sugar-apples, sweetsops, ... [1]

Danh pháp khoa học: Annona squamosa L., Sp. Pl. 1: 537 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Bồ hòn (Sapindales).

Họ thực vật: Đào lộn hột (Anacardiaceae).

Chi thực vật: Annona.

Kho khám phá