Cây một lá

Tui thực sự lẻ loi😔

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Lan một lá, thanh thiên quỳ, slam lài, bửa thoọc (Tày), Trân châu diệp, lan cò, … [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asparagales (Măng tây)

Họ (familia)

Orchidaceae (Lan)

Chi (genus)

Nervilia

Loài (species)

N. fordii

Danh pháp hai phần

Nervilia fordii Schltr., Bot. Jahrb. Syst. 45(3): 403 (1911). [2][3]

Zalo

Zalo