Cây móc mật (sai chính tả)

Họ nói gì kệ họ chớ🍷

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Mác mật, mắc mật, mác một, mắc một, hồng bì núi (tiếng Kinh), củ khỉ, dương tùng, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Sapindales (Bồ hòn)

Họ (familia)

Rutaceae (Cửu lý hương)

Chi (genus)

Clausena

Loài (species)

C. indica

Danh pháp hai phần

Clausena indica Oliv., J. Proc. Linn. Soc., Bot. 5(Suppl. 2): 36 (1861). [2][3]