Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Jackfruit, ... [1]

Danh pháp khoa học: Artocarpus heterophyllus Lam., Encycl. [J. Lamarck & al.] 3(1): 209 (1789). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Dâu tằm (Moraceae).

Chi thực vật: Artocarpus.