Cây mần tưới

🍱

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Trạch lan, lan thảo, hương thảo, co phất phử (Thái), … [1]

Tên tiếng Trung

Pèilán (佩蘭), Láncǎo (蘭草), ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Asterales (Cúc)

Họ (familia)

Asteraceae (Cúc)

Chi (genus)

Eupatorium

Loài (species)

E. fortunei

Danh pháp hai phần

Eupatorium fortunei Turcz., Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 24(1): 170 (1851). [1][2][3]