Thông tin chung

Tên gọi khác: Mắc ca lá nhẵn, mắc ca vỏ láng, ... [1]

Tên tiếng Anh: Macadamia, smooth-shelled macadamia, bush nut, Queensland nut, Bauple nut, nut oak, ... [1]

Danh pháp khoa học: Macadamia integrifolia Maiden & Betche, Proc. Linn. Soc. New South Wales Ser. II, xi. 624. [2][3]

Bộ thực vật: Quắn hoa (Proteales).

Họ thực vật: Quắn hoa (Proteaceae).

Chi thực vật: Macadamia.