Thông tin chung

Tên gọi khác: Bòng bòng, bòng bòng to, bông bông, bồng bồng, bồng bồng to, nam tì bà, ... [1]

Tên tiếng Anh: Giant Idian milkweed, ... [1]

Danh pháp khoa học: Calotropis gigantea (L.) W.T.Aiton, Hort. Kew., ed. 2 [W.T. Aiton] 2: 78 (1811). [1][2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Chi thực vật: Calotropis.

Kho khám phá

Zalo

Zalo