Cây lá giang

⚜️

Cây lá giang chuẩn sẽ là cây lá giang miền Nam, ngoài Bắc người ta thường gọi lá giang là lá lồm hoặc lá vón vén, chưa rõ có đúng là cây lá giang hay không [??]

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Lá lồm, dây dang, giang chua, Chu-mon (dân tộc Mường), lá vón vén, lá sủm lum (dân tộc Thái), lá sủm phát (dân tộc Kinh), ... [1]

Tên tiếng Anh

River leaf, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Apocynaceae (La bố ma)

Chi (genus)

Urceola

Loài (species)

U. polymorpha

Danh pháp hai phần

Urceola polymorpha (Pierre) D.J.Middleton & Livsh., Taxon 67(2): 356 (2018). [2][3]

Danh pháp đồng nghĩa

Aganonerion polymorphum Pierre, in Spire, Caoutch. Indo-Chine 43 (1906).