Thông tin chung

Cây lá giang chuẩn sẽ là cây lá giang miền Nam, ngoài Bắc người ta thường gọi lá giang là lá lồm hoặc lá vón vén, chưa rõ có đúng là cây lá giang hay không [??]

Tên gọi khác: Lá lồm, dây dang, giang chua, Chu-mon (dân tộc Mường), lá vón vén, lá sủm lum (dân tộc Thái), lá sủm phát (dân tộc Kinh), ... [1]

Tên tiếng Anh: River leaf, ... [1]

Danh pháp khoa học: Urceola polymorpha (Pierre) D.J.Middleton & Livsh., Taxon 67(2): 356 (2018). [2][3]

Danh pháp đồng nghĩa: Aganonerion polymorphum Pierre, in Spire, Caoutch. Indo-Chine 43 (1906).

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Chi thực vật: Urceola.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Cây lá giang (Aganonerion polymorphum) mọc ở Thanh Hóa. Tác giả: Gió Đông. Ngày tạo: Ngày 25, tháng 9, năm 2017. Nguồn: Wikipedia Commons.

Phu Laen Kha N.P. Chaiyaphum Thailand. Tác giả: Len Worthington – Aganonerion polymophum Pierr ex Spire Apocynaceae. Ngày tạo: Ngày 29, tháng 8, năm 2016. Nguồn: Wikipedia Commons.

Aganonerion polymorphum, Vietnam. Người chụp: Robert Lafond. Ngày tạo: Ngày 3, tháng 5, năm 2005. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 77186121-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0001425302.