Cây lá gai

Bánh gai nìa

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Gai, ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Urticales (Gai)

Họ (familia)

Urticaceae (Tầm ma)

Chi (genus)

Boehmeria

Loài (species)

B. nivea

Danh pháp hai phần

Boehmeria nivea (L.) Gaudich., Voy. Uranie, Bot. (1830). [2][3]