Cây lá đắng Thanh Hóa

Người bạn tri kỷ của tui ơi >.<

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Apiales (Hoa tán)

Họ (familia)

Araliaceae (Cuồng)

Chi (genus)

Đang tìm hiểu