Cây kim vàng

Sự nghiệp làm vườn bắt đầu😇

Cây kim vàng tiêu đề

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Gai kim vàng, gai kim bóng, … [1]

Tên tiếng Anh

Hop-headed barleria, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Acanthaceae (Ô rô)

Chi (genus)

Barleria

Loài (species)

B. lupulina

Danh pháp hai phần

Barleria lupulina Lindl., Edwards's Bot. Reg. 18: t. 1483 (1832). [3][4]