Thông tin chung

Tên gọi khác: Cù đèn Cửu Long, khổ sâm, ba đậu khổ sâm, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Croton kongensis Gagnep., Bull. Soc. Bot. France 68: 555 (1922). [2][3]

Bộ thực vật: Sơ ri (Malpighiales).

Họ thực vật: Thầu dầu (Euphorbiaceae).

Chi thực vật: Croton.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (4 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Mẫu khô từ Kew's Herbarium - K000959142. Người thu thập: Balansa, B.. Địa điểm thu thập: près de Hanoï. Ngày tạo: Tháng 6, năm 1890. Nguồn: Kew Royal Botanic Gardens.

Tài liệu tham khảo

[1] - Đỗ Tất Lợi; Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam; Nhà xuất bản Y học - 2004; trang 826.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 342785-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000931393.