Cây khế ngọt

Ui cái tiết trời lạnh🤧

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Carambola, star fruit, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Oxalidales (Chua me đất)

Họ (familia)

Oxalidaceae (Chua me đất)

Chi (genus)

Averrhoa

Danh pháp của chi

Averrhoa L., Sp. Pl. 1: 428 (1753). [2][3]