Cây rau húng vịt

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Húng rừng, chanh chó, cây thái gấu, ...

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Thông tin không đầy đủ để tạo bảng