Cây rau húng chanh

Hế lu😋

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Tần dày lá, rau thơm lùn, rau thơm lông, rau tần, … [1]

Tên tiếng Anh

Indian borage, country borage, French thyme, Indian mint, Mexican mint, Cuban oregano, soup mint, Spanish thyme, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Lamiaceae (Hoa môi)

Chi (genus)

Plectranthus

Loài (species)

P. amboinicus

Danh pháp hai phần

Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng., Syst. Veg. 2 (1817). [2][3]