Thông tin chung

Tên gọi khác: Lồng mứt, xa pô chê, saboche, sapoche (gọi tắt là sabo, sapo, xa pô) (từ tiếng Pháp sapotier), ... [1]

Tên tiếng Anh: Sapodilla, sapote, naseberry, nispero, chicle, ... [1]

Danh pháp khoa học: Manilkara zapota (L.) P.Royen, Blumea 7: 410 (1953). [2][3]

Bộ thực vật: Âu thạch nam (Ericales).

Họ thực vật: Hồng xiêm (Sapotaceae).

Chi thực vật: Ziziphus.

Zalo

Zalo