Cây hoàn ngọc trắng

🌺

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Xuân hoa, con khỉ, cây tu lình, cây lá khỉ, cây hoàn ngọc, cây nhật nguyệt, cây mặt trăng mặt trời, cây trạc mã, cây thận tượng linh, cây mật quỷ, cây lan điền, tinh hoa bốn cạnh, cây nội đồng, cây lay gàm, Dièng tòn pièng (Dao), Nhần nhéng (Mường), ... [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Acanthaceae (Ô rô)

Chi (genus)

Pseuderanthemum

Loài (species)

P. latifolium

Danh pháp hai phần

Pseuderanthemum latifolium (Vahl) B.Hansen, Nordic J. Bot. 9(2): 213 (1989): (1989). [2][3]