Cây hoa đậu biếc

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bông biếc, ... [1]

Tên tiếng Anh

Asian pigeonwings, bluebellvine, blue pea, butterfly pea, cordofan pea, Darwin pea, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Fabales (Đậu)

Họ (familia)

Fabaceae (Đậu)

Phân họ (subfamilia)

Faboideae (Đậu)

Chi (genus)

Clitoria

Loài (species)

C. ternatea

Danh pháp hai phần

Clitoria ternatea L., Sp. Pl. 2: 753 (1753). [2][3]