Thông tin chung

Tên gọi khác: Bông biếc, ... [1]

Tên tiếng Anh: Asian pigeonwings, bluebellvine, blue pea, butterfly pea, cordofan pea, Darwin pea, ... [1]

Danh pháp khoa học: Clitoria ternatea L., Sp. Pl. 2: 753 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Đậu (Fabales).

Họ thực vật: Đậu (Fabaceae).

Chi thực vật: Clitoria.

Kho khám phá

Zalo

Zalo