Cây giao

💞

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Kim dao, cây xương khô, san hô xanh, xương cá, … [1]

Tên tiếng Anh

Indian tree spurge, naked lady, pencil tree, pencil cactus, fire stick, milk bush, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malpighiales (Sơ ri)

Họ (familia)

Euphorbiaceae (Thầu dầu)

Chi (genus)

Euphorbia

Loài (species)

E. tirucalli

Danh pháp hai phần

Euphorbia tirucalli L., Sp. Pl. 1: 452 (1753). [2][3]