Thông tin chung

Tên gọi khác: Dừa dứa lùn, ...

Tên tiếng Anh: Coconut palm, ... [1]

Danh pháp khoa học: Cocos nucifera L., Sp. Pl. 2: 1188 (1753). [2][3][Cần làm rõ]

Danh pháp đồng nghĩa: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Cau (Arecales).

Họ thực vật: Cau (Arecaceae).

Chi thực vật: Cocos.

Kho khám phá

Zalo

Zalo