Thông tin chung

Tên gọi khác: Dưa Nam Mỹ, sâm sữa ... [1]

Tên tiếng Anh: Pepino melon, melon pear, ... [1]

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Cà (Solanaceae).

Chi thực vật: Solanum L., Sp. Pl. 1: 184 (1753). [2][3]

Kho khám phá

Zalo

Zalo