Cây dưa chuột

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dưa leo, ...

Tên tiếng Anh

Cucumber, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Cucurbitales (Bầu bí)

Họ (familia)

Cucurbitaceae (Bầu bí)

Chi (genus)

Cucumis

Loài (species)

C. sativus

Danh pháp hai phần

Cucumis sativus L., Sp. Pl. 2: 1012 (1753). [2][3]

🌱Thông tin bộ gen (genomic information)

NCBI genome ID

1639

Bộ nhiễm sắc thể (ploidy)

Lưỡng bội (diploid)

Kích thước bộ gen

323.99 Mb

Bào quan được giải trình tự

Ty thể

Kích thước bào quan

244.82 Mb

Năm hoàn thành

2011

Zalo

Zalo