Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Indian shot, African arrowroot, edible canna, purple arrowroot, Sierra Leone arrowroot, ... [1]

Danh pháp khoa học: Canna indica L., Sp. Pl. 1: 1 (1753). [2][3]

Bộ thực vật: Gừng (Zingiberales).

Họ thực vật: Dong riềng (Cannaceae).

Chi thực vật: Canna.

Kho khám phá