Cây đơn tướng quân

💝

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Gioi ba lá, râu chiếc, trâm chụm ba, …

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Myrtaceae (Đào kim nương)

Chi (genus)

Syzygium

Loài (species)

S. formosum

Danh pháp hai phần

Syzygium formosum (Wall.) Masam., Enum. Phanerog. Born. 528 (1942) (1942). [1][2]

[Không chắc chắn]