Thông tin chung

Tên gọi khác: Gioi ba lá, râu chiếc, trâm chụm ba, …

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Syzygium formosum (Wall.) Masam., Enum. Phanerog. Born. 528 (1942) (1942). [1][2][Không chắc chắn]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Đào kim nương (Myrtaceae).

Chi thực vật: Syzygium.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (8 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

🔸Chưa có thông tin

Tài liệu tham khảo

[1] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 601696-1.

[2] - World Flora Online (WFO). wfo-0000318648.